Kňaz Vendelín Kubíček sa vrátil do domu Otca

 

V piatok 5. apríla v neskorých nočných hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka - kňaza Vendelína Kubíčka. Zomrel v Dome pokojnej staroby v Cíferi v 85. roku života a v 61. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia vo štvrtok 11. apríla 2019 na pohrebnej svätej omši o 10:30 h vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku (územie Bratislavskej arcidiecézy), po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne.

Brigáda 21.9. 2018 o 13:00 hod. projekt: Naše mesto 2018

OZ FAIN a Farnosť Špačince organizujú druhú etapu čistenia cintorína od náletov a výsadbu stromčekov v rámci projektu Naše mesto 2018. Ide o pokračovanie prác z júna, kedy sme očistili a vysadili dolnú časť cintorína. Prosíme dobrovoľníkov, aby sa zapísali na prezenčnú listinu, ktorá sa nachádza v zadnej časti kostola. Veríme, že podmienku 20 účastníkov hravo splníme a spoločne skrášlime miesto odpočinku našich blízkych.

Stránky