Farský úrad

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Narodenia Panny Márie
ul. Na vŕšku 413/5
919 51 ŠPAČINCE

Správca farnosti: 
spravca_farnosti

vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M

honorárny assessor, správca a štatutár farnosti Špačince, školský dekan TrnavaKontakt:

Mobil: 0917 / 171 673
Telefón: 033 / 5573 138
e-mail: fara.spacince@gmail.com
IČO: 340 132 70
Bankové spojenie: IBAN  SK2409000000000045535930


Úradné hodiny:

v každý pracovný deň po večernej sv. omši.


Kostolník:

p. Alžbeta Kureková, tel.: 0948 / 334 702


Organista:

p. Bc. Filip Jankovič, tel.: 0914/ 124 272Výzdoba a udržiavanie poriadku v kostole:
p. Bc. Silvia Lehutová a kol., tel.: 0915 / 784 177

 

Zaopatrovanie chorých vo Fakultnej nemocnici v Trnave:

Kontakt na nemocničného kňaza: tel.: 0910/ 852 005