Miništranti

Keď sa povie slovo miništrant, každému či už veriacemu alebo neveriacemu sa hneď vybaví chlapec v bielej dlhej košeli a sukni motajúci sa pri oltári. To je samozrejme správna predstava, ale život miništranta sa nevzťahuje len na službu pri oltári. Poďte s nami spoznať miništrantské dobrodružstvo!

 Našim najdôležitejším poslaním je služba pri Božom oltári, teda príprava liturgických predmetov a ich samotné uplatňovanie pri sv. omši, tiež čítanie liturgických textov, zoznamovanie sa s nimi, spoznávanie zákonitostí a pravidiel spojených so sv. omšou. To je len zhrnutie najdôležitejších úloh, ktoré možno zovšeobecniť na službu miništranta v ktorejkoľvek farnosti. Náš kolektív ale vonkoncom nie je obmedzený len na službu v chráme. Okrem týchto hlavných úloh sa nabaľujú ďalšie aktivity, ktoré spoločne zažívame. Počas roka sa uskutočňujú stretnutia, na ktorých sa učíme novým zručnostiam, zlepšujeme doterajšie a zaúčame svojich nasledovníkov. Tiež sa zapájame do miništrantských súťaží. Samozrejme nie sme suchári a máme super zážitky z rôznych výletíkov a hier. Tak neváhaj a príď medzi nás! :)

 

Naši miništranti v súčasnosti (Vianoce 2013).