Kňaz Vendelín Kubíček sa vrátil do domu Otca

 

V piatok 5. apríla v neskorých nočných hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka - kňaza Vendelína Kubíčka. Zomrel v Dome pokojnej staroby v Cíferi v 85. roku života a v 61. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia vo štvrtok 11. apríla 2019 na pohrebnej svätej omši o 10:30 h vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku (územie Bratislavskej arcidiecézy), po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne.

Stránky