Požehnané narodenie Božieho Syna

Milí moji farníci, vážení občania obce Špačince!

Už len pár hodín nás delí od toho najkrajšieho sviatku v roku Narodenia Pána Ježiša Krista. Vianoce nám klopú na dvere a my sa pýtame, aké budú tie tohoročné. Pravdepodobne iné ako sme doteraz prežívali. Uvedomujeme si, že pandémia COVID-19 nás neustále ovplyvňuje a asi aj naďalej bude pôsobiť na náš život. Máme tu rôzne hygienické a protipandemické opatrenia, ktoré sú dôležité pre našu bezpečnosť a s nimi sú spojené aj mnohé obmedzenia týkajúce sa sociálnych kontaktov, rodiny, priateľstva, práce, školy, športu či záľub, a oddychu. Máme aj prirodzené obavy, ktoré môžu vyvolávať strach a nepokoj, ako to bude ďalej.

Podstata Vianoc by nám však nemala uniknúť, aby sme prijali Božieho Syna do nášho života. Veď On nám dáva istotu, pokoj, radosť a večnú lásku. Teda Vianoce nie sú o stromčeku, o darčekoch, o vianočnej výzdobe, kvalitnom jedle, či o zasneženej dedinke alebo zúfalom strachu zo šíriacej sa nákazy, ale Vianoce sú reálnym stretnutím sa s Pánom Ježišom vo svojom srdci. Boh je v nás a my sme v Bohu. Ak neprežijeme takéto stretnutie s Betlehemským Dieťaťom, tak Vianoce budú opäť len historickou skutočnosťou v priereze nášho života. Máme teraz viac času a priestoru, aby tohtoročné Vianoce boli úplne iné, aby sme ich duchovne prežili a mohli sme konštatovať, že Vianoce sú o duchu a nie o bruchu, nie je to vzdialená história, ale živá realita. Preto nábožne čítajme bibliu, prichádzajme na sv. omšu a prijímajme Eucharistiu, prijmime ponuku pristúpiť k sv. spovedi a konajme skutky lásky k svojím blížnym. Vianoce sú Darom z nebies.

Všetkým mojím farníkom a obyvateľom obce Špačince prajem požehnané Vianoce. Nech nám  narodené Dieťa prinesie pokoj a radosť, aby nastávajúci rok 2021 bol pre nás rokom šťastia a dobroty.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M

správca a štatutár farnosti, šk. dekan