Farské centrum

Čo to je? Kde to nájdem? Mnohým určite preblysli hlavou takéto, alebo podobné otázky. Odpoveď na tieto otázky je veľmi jednoduchá. Ide vlastne o bývalý "farský klub" - budovu, ktorá je postavená na farskom dvore. Jej hlavným cieľom bolo slúžiť mladým, ktorí sa tu stretávali, uvažovali nad biblickými textami a v neposlednom rade sa aj zabávali. Tiež sa tu konali Večeradlá, dokonca o tomto klube vedel aj sv. Mikuláš. Budova bola v roku 2001 zatvorená, hlavne pre zlý technický stav. Našim zámerom je túto budovu zrekonštruovať a uviesť do činnosti, tak aby mohla plniť svoje poslanie i naďalej.  Práce na otvorení začali už v lete roku 2011. Opravy sú veľmi technicky, časovo, ale hlavne finančne náročné. Predpokladáme a pevne veríme, že sa nám to podarí do konca leta 2012. Chceme, aby sa tu stretávali mladí, miništranti, rodiny, ale aj dôchodcovia, pri rôznych besedách, prezentáciách, alebo pri sledovaní zaujímavých filmov. Farské centrum bude otvorené naozaj pre každého!

 

 

Výkopové práce pri oprave klubu