Ľudové misie

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – FARNOSŤ ŠPAČINCE
Ľ U D O V É    M I S I E
8. – 16. 3. 2014

Sobota 8. 3. 2014
18. 00 - spev a modlitba k Duchu Svätému
• Symbolické odovzdanie farnosti
• Modlitba za sväté misie
• Úvodná sv. omša s misijnou kázňou: KDE SI ADAM?

 

Nedeľa 9. 3. 2014
8. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
10. 30 - sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ

               Záznam kázne,  P. Ondrej Skočík, CM (kliknutím stiahnete súbor vo formáte mp3)

15. 00 - krížová cesta
• Po krížovej ceste stavovská náuka pre ženy
17. 30 - stretnutie s mládežou

 

Pondelok 10. 3. 2014
9. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: HRIECH
• Dopoludnia návšteva školy a obecného úradu
16. 00 - sv. omša za účasti detí: HRIECH
18. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: OBRÁTENIE

                 Záznam kázne,  P. Pavol Noga, CM (kliknutím stiahnete súbor vo formáte mp3) 

• Po sv. omši stavovská náuka pre mužov

 

Utorok 11. 3. 2014
9. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: SPOVEĎ
• Po sv. omši katechéza pre seniorov
16. 00 - sv. omša za účasti detí: EUCHARISTIA
18. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD

                 Záznam kázne,  P. Pavol Noga, CM (kliknutím stiahnete súbor vo formáte mp3) 

• Po sv. omši pobožnosť za zosnulých (priniesť si sviece)

 

Streda 12. 3. 2014
9. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: CIRKEV
16. 00 - sv. omša za účasti detí: MÔJ PRIATEĽ JEŽIŠ
18. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA

                 Záznam kázne,  P. Pavol Noga, CM (kliknutím stiahnete súbor vo formáte mp3) 

• Po sv. omši prednáška: „Katolícke manželstvo za dverami spálne“ Manželia z Ligy pár páru.

 

Štvrtok 13. 3. 2014
9. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: VIERA
18. 00 - slávnostná sv. omša s misijnou kázňou: EUCHARISTIA

                 Záznam kázne, P. Ondrej Skočík, CM (kliknutím stiahnete súbor vo formáte mp3) 

• S požehnaním a rozdávaním Zeleného škapuliara
• Po sv. omši ADORÁCIA na spôsob Taizé

 

Piatok 14. 3. 2014
Pôstny deň farnosti obetovaný za duchovné ovocie misií
9. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: UTRPENIE
• Vo sv. omši s udelením sviatosti pomazania chorých
• S udelením a požehnaním Červeného škapuliara
• Dopoludnia návšteva chorých vo farnosti s vysluhovaním sviatostí
18. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: ZMIERENIE

                 Záznam kázne,  P. Pavol Noga, CM (kliknutím stiahnete súbor vo formáte mp3) 

• Po sv. omši KRÍŽOVÁ CESTA V ULICIACH OBCE

 

Sobota 15. 3. 2014
9. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: MODLITBA A PANNA MÁRIA

                   Záznam kázne,  P. Pavol Noga, CM (kliknutím stiahnete súbor vo formáte mp3)

15. 00 - stretnutie s mládežou na tému: LÁSKA A POVOLANIE
18. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: LÁSKA

                   Záznam kázne,  P. Ondrej Skočík, CM (kliknutím stiahnete súbor vo formáte mp3)

• Vo svätej omši bude obnova manželských sľubov
• Po sv. omši požehnanie a rozdávanie „Zázračnej medaily“ Panny Márie
• Divadielko v podaní našich detí o sv. Kataríne Labouré
• Predstavenie a založenie Združenia Zázračnej medaily s odovzdaním kaplnky

 

Nedeľa 16. 3. 2014
8. 00 - sv. omša s misijnou kázňou: KRÍŽ
                 Záznam kázne,  P. Pavol Noga, CM (kliknutím stiahnete súbor vo formáte mp3)
10. 30 - sv. omša s misijnou kázňou: KRÍŽ
                 Záznam kázne,  P. Ondrej Skočík, CM (kliknutím stiahnete súbor vo formáte mp3)
• Po sv. omši ďakovná pobožnosť
• Zverenie farnosti pod ochranu Panny Márie
• Te Deum + modlitba poďakovania
• Požehnanie a uctenie misijného kríža

 

Možnosť prijať sviatosť zmierenia:
Utorok: od 16.00 – do večera
Streda: od 10.00 – 12.00; od 16.00 – do večera
Štvrtok: od 10.00 – 12.00; od 16.00 – do večera
Piatok: od 16.00 – do večera
Sobota: od 10.00 – 12.00