Časopis FAIN

Myslím si, že jedna z prvých otázok vo vašej mysli bola, čo to slovo znamená, čo vystihuje, ako ho preložiť ???

Tak tu je vysvetlenie: FArský, INformátor. Časopis FAIN je adresovaný nielen pre veriacich všetkých vekových skupín, ale aj pre všetkých Špačinčanov, sympatizantov a priateľov našej farnosti a obce. Je vydávaný ako občasník, 4-krát do roka. Vydávanie a distribúciu zabezpečuje Farský úrad v Špačinciach. Cena jedného výtlačku bude len na pokrytie nákladov, nie pre zisk. Verím, že tento časopis bude obohatením, povzbudením, ale i relaxom. Nájdeme v ňom rôzne zamyslenia, katechézy, interviá, históriu, osobnosti našej dediny, farské oznamy, informácie, akcie, tajničky, detské okienko či našich sponzorov...

z príhovoru dekana v prvom čísle FAINu.