Vinš


Radostné prežitie Vianočných sviatkov,  
plné lásky a pokoja
a nový rok 2015 naplnený Božou milosťou
Vám zo srdca želá a vyprosuje 

 

Ľuboš Hašan
správca farnosti

 

 

 

Renovácia a zariadenie farského klubu

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel pri príležitosti 10. výročia vzniku nadácie Enel Cuore vyhlásila súťaž „Vaša predstava mieri vysoko 2013“. 

OZ FAIN predložilo projekt: Renovácia a zariadenie farského klubu

Hlasovaním zamestnancov Slovenských elektrární, ktorí podporili tento dobročinný projekt, OZ FAIN postúpilo do užšieho výberu Enel Cuore v Ríme. Náš projekt bol v záverečnom hlasovaní podporený finančnou čiastkou 5 400,- €. 

Stránky