Darujte 2% pre OZ FAIN

Vážení členovia a priatelia o.z. FAIN!

Neposlať do štátnej kasy všetky dane, ale o použití časti z nich rozhodnúť samostatne - to je každoročná možnosť, ktorú môžu využiť občania, podnikatelia i firmy. O poukázanie 2% zo zaplatenej dane Vás žiada  aj o.z. FAIN. Pomôžete tak plniť poslanie združenia - organizovať voľný čas pre deti, mládež a dospelých v duchu kresťanskej výchovy. Podmienkou je, aby  ste včas a riadne podali daňové priznanie do 31. marca a do tohto termínu aj daň zaplatili.

Stránky