Betlehemské svetlo

V nedeľu 22. decembra v popoludňajších hodinách k nám trnavskí skauti prinesú Betlehemské svetlo. Tak ako je zvykom ho budú naši miništranti roznášať do všetkých domácností v utorok 24. decembra po rannej sv. omši podľa nasledovného rozpisu:

 

1. skupina (Jankovič Filip,  Hornák Martin, Bínovský Martin) - modrá trasa: 

Exkurzia do Jadrovej elektrárne

Farnosť Špačince a OZ FAIN Vás pozývajú na exkurziu – návštevu do technologického jadra elektrárne v Jaslovských Bohuniciach dňa 30. 11. 2013. Termín sa zmenil, nakoľko 23. 11. 2013 bude odstávka 3.bloku elektrárne V-2. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola, kde treba nahlásiť okrem mena a priezviska aj: dátum narodenia, rodné číslo a číslo OP. Exkurzie sa môžu zúčastniť občania nad 18 rokov.

Zmena telefónneho čísla

Upozorňujeme farníkov, že  správca farnosti PhDr. PaedDr. Mgr. Ľuboš Hašan zmenil telefónne číslo, ktoré je 0917 / 171 673. Toto číslo nájdete tiež v sekcii "Farský úrad", na každých oznamoch a čoskoro aj na nových vizitkách, ktoré dostanete do každej domácnosti.

Odpustky

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Stránky