Odpustky

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Letný tábor - zmena

OZ Fain oznamuje rodičom a deťom, ktoré sú prihlásené do letného farského tábora FAIN, že z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia chata Odevák v rekreačnom stredisku Kubrica, sa mení miesto poriadania

Stránky