2% pre OZ FAIN

Milí priatelia a podporovatelia o. z. FAIN!  
 
Prosíme Vás aj tento rok o poukázanie 2% zo zaplatenej dane. Pomôžete tak plniť poslanie  združenia - organizovať voľný čas pre deti, mládež a dospelých v duchu kresťanskej výchovy. 
 
ĎAKUJEME!
 
Tags: