2% pre naše OZ FAIN ďakujeme :)

Vážení členovia a priatelia o. z. FAIN!

 

Neposlať do štátnej kasy všetky dane, ale o použití časti z nich rozhodnúť samostatne - to je každoročná možnosť, ktorú môžu využiť občania, podnikatelia i firmy.

O poukázanie 2% zo zaplatenej dane Vás žiada  aj o. z. FAIN. Pomôžete tak plniť poslanie združenia - organizovať voľný čas pre deti, mládež a dospelých v duchu kresťanskej výchovy. Podmienkou je, aby  ste včas a riadne podali daňové priznanie do 31. marca a do tohto termínu aj daň zaplatili.

 

Popis krokov pre venovanie 2% (3 %) z dane

 

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane do 15. 2. 2020.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní:

·         2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

·         3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti

  1. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, prípadne odovzdajte p. Haladovej alebo p. Šiškovej.

 

Budete potrebovať nasledujúce údaje:

 

Názov:

 

FAIN

Sídlo:

Na vŕšku 413/5, 919 51 Špačince

Právna forma:

Občianske združenie

IČO:

42161801


Potrebné tlačivo nájdete aj v zadnej časti kostola alebo si ho môžete stiahnuť na www.spacince.fara.sk.

ĎAKUJEME!