List ľuďom dobrej vôle v Špačinciach

List ľuďom dobrej vôle v Špačinciach

 

Milí moji farníci a obyvatelia našej obce Špačince!

 

Keď sme začínali nový rok 2020, netušili sme, čo nás čaká. Dnes je tu čas, ktorý človek nikdy v živote nechcel zažiť. Predsa ho musí prežiť zodpovedne. Situácia v ktorej sa nachádzame nám dáva príležitosť zamyslieť sa nad sebou, prehodnotiť doterajší spôsob života a možno urobiť aj radikálnu zmenu myslenia a konania. Túto situáciu by som prirovnal skúške, ktorú má študent pred sebou. Musí ju absolvovať, nemôže pred ňou zutekať. Každý jeden z nás je v takejto situácii. Je na nás, či nás táto skúška posunie ďalej, bližšie k Bohu a bližšie k ľuďom. Iba vtedy bude táto skúška úspešne zvládnutá.

Situácia v ktorej sa nachádza naše Slovensko je veľmi vážna, netreba ju bagatelizovať a podceňovať, ale netreba ani vyvolávať katastrofickú paniku. Je prirodzené, že človek má strach, nevie ako sa to ďalej vyvinie, nevie čo príde, koľko ľudí ochorie, alebo koľko ľudí zomrie. Práve v týchto dňoch poznávame pravú tvár tohto pominuteľného, hmotného sveta. Svet, ktorý doteraz mnohým ľudom dával záruku stability a istoty sa trasie v základoch.     

Jediná záruka a stopercentná istota je živý Boh – Ježiš Kristus, ten, ktorý je tu pre nás, je s nami a neopúšťa nás ani v týchto chvíľach skúšky.

Biblia opisuje udalosť, ako sa apoštoli loďkou plavili po mori. V tejto loďke bol aj Pán Ježiš, ale spal. Keď sa strhla búrka, a loďka sa začala potápať, báli sa a mysleli si, že zahynú. Vtedy im Pán povedal: „vy maloverní, čo sa strachujete...“. Pán búrku utíšil a nastal veľký pokoj a ticho. V tejto situácii sa mnohí ľudia nachádzajú aj dnes. Pán nás upokojuje a hovorí nám: „Nebojte sa“.

Pán Ježiš čaká na každého z nás, nerobí rozdiel, túži objať človeka a povedať mu:  ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, mám ťa rád a počítam s tebou. Som presvedčený, že každý z nás potrebujem tieto slová neustále počuť prežívať ich. Cesta je nasledovná:

1.      Úprimné spytovanie svedomia a vyznanie hriechov, kajúca ľútosť nad svojím životom, dotyk milosrdnej lásky, uzdravenie a začiatok nového života v konaní dobra. Svätá spoveď je pre nás uzdravením a najúčinnejším medikamentom – liekom duše. Nebojme sa prijať sviatosť zmierenia!

2.      Osobná modlitba je výborný prostriedok na budovanie vzťahu s Pánom Ježišom. Nejde o formálnu modlitbu, ale o modlitbu, ktorá vychádza zo srdca. Tento vzťah budujeme, keď sa duchovne spájame a prijímame Božie požehnanie zo svätých omší. V týchto dňoch môžeme sledovať bohoslužby cez naše média: TV Lux, Rádio Lumen, Rádio Mária a ďalšie prenosy cez sociálne siete.

3.      Svoj vzťah s Pánom upevňujeme aj pri čítaní Svätého písma – Lectio Divina. Potom sú to rôznorodé modlitby, pobožnosti ako sú: svätý ruženec, modlitba krížovej cesty, deviatnik, litánie, modlitby k Duchu Svätému, novéna odovzdanosti. Možností je veľa. Vyberme si tú, ktorá nám najlepšie vyhovuje a pamätajme, že len ŽIVOT S PÁNOM NÁS ZACHRÁNI.

Ďakujem všetkým vám, ktorí v našej farnosti a obci pracujete pre dobro druhých. Vďaka za všetky modlitby a obety, ktoré nás posúvajú k ďalšej službe.

Zároveň dávam VÝZVU  PRE NAŠU FARNOSŤ ŠPAČINCE k službe tým, ktorým nemá kto pomôcť (napr. urobiť nákup, vyzdvihnúť lieky, odviesť k lekárovi...). Ochotne vám poslúžim a rovnako i ďalší naši dobrovoľníci z OZ FAIN a zo Združenia zázračnej medaily. Moje telefónne číslo na mobil je: 0917 171 673.

Ubezpečujem vás, že každý deň myslím na vás v modlitbách a pri sv. omšiach. Pozdravujem všetky deti, myslím na miništrantov, ktorí mi chýbajú pri sv. omšiach a nedeľných aktivitách pre deti. Povzbudzujem prvoprijímajúce deti a našich birmovancov, aby vytrvali na ceste za Pánom Ježišom. V mojom srdci majú pevné miesto aj naši chorí a starší, zvlášť myslím na tých, ktorých navštevujem v ich domoch každý prvý piatok v mesiaci.

Spolu s Pánom to dáme.      

Nech Boh ochraňuje a žehná našu farnosť a celé naše Slovensko na príhovor trnavskej Panny Márie.

Ľuboš Hašan, kňaz farnosti