Veľkonočný pozdrav

Milí farníci, prajem Vám požehnané, pokojné a milostiplné veľkonočné sviatky.

Ľuboš Hašan, správca farnosti