Kňaz Vendelín Kubíček sa vrátil do domu Otca

 

V piatok 5. apríla v neskorých nočných hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka - kňaza Vendelína Kubíčka. Zomrel v Dome pokojnej staroby v Cíferi v 85. roku života a v 61. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia vo štvrtok 11. apríla 2019 na pohrebnej svätej omši o 10:30 h vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku (územie Bratislavskej arcidiecézy), po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne.

 

Vendelín Kubíček sa narodil 8. júna 1934 v Pezinku. Po ukončení formácie a štúdia v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte bol 29. júna 1958 v Bratislave vysvätený za kňaza. Kňazskú vysviacku prijal z rúk trnavského apoštolského administrátora, biskupa Mons. Ambróza Lazíka.

 

Po vysviacke nastúpil na prvé kaplánske miesto do Podolia (1958-1960). V roku 1960 sa stal kaplánom v Bratislave - Novom Meste. Potom pokračoval na kaplánskych miestach v Piešťanoch (1962), Topoľčanoch (1962-1967) a Leviciach (1967-1968). V roku 1968 bol ustanovený za farského administrátora v Hrachovišti, kde zotrval 7 rokov svojho kňazského života. Ďalších 10 rokov pôsobil ako farský administrátor v Kátlovciach (1975-1985). Do Špačiniec bol ustanovený najprv ako farský administrátor a neskôr tam bol menovaný za farára. Tu zotrval dlhých 18 rokov (1985-2003). V Špačinciach bol v roku 1999 menovaný aj za honorárneho dekana.

 

Po aktívnej pastoračnej službe odišiel na zaslúžený odpočinok do Pezinku (2003-2004). V rokoch 2004-2006 pôsobil ako výpomocný duchovný v Trnave. Pokiaľ mu stačili ľudské sily, aktívne pôsobil aj ako výpomocný duchovný vo farnosti Cífer, kde žil od roku 2006 v Dome pokojnej staroby až do svojej smrti.