2 % pre OZ FAIN - Ďakujeme za vašu pomoc

Vážení členovia a priatelia OZ FAIN

 

Neposlať do štátnej kasy všetky dane, ale o použití časti z nich rozhodnúť samostatne - to je každoročná možnosť, ktorú môžu využiť občania, podnikatelia i firmy.

O poukázanie 2 % zo zaplatenej dane Vás žiada  aj o. z. FAIN. Pomôžete tak plniť poslanie združenia - organizovať voľný čas pre deti, mládež a dospelých v duchu kresťanskej výchovy. Podmienkou je, aby  ste včas a riadne podali daňové priznanie do 31. marca a do tohto termínu aj daň zaplatili.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

1.     Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2.     Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

3.     Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, prípadne odovzdajte p. Haladovej alebo p. Šiškovej.

Budete potrebovať nasledujúce údaje:

 

Názov:

 

FAIN

Sídlo:

Na vŕšku 413/5, 919 51 Špačince

Právna forma:

Občianske združenie

IČO:

42161801


Potrebné tlačivo nájdete aj v zadnej časti kostola alebo si ho môžete stiahnuť pod
týmto oznamom.

 

Ď A K U J E M E