Autobus na pohreb - vdp. dekan Vendelín Kubíček

Farnosť Špačince a OZ FAIN zabezpečuje pre farníkov autobus na pohreb vdp. dekana do Pezinka, prihlásiť sa môžete v sákristii kostola.