Veľkonočné blahoprianie

Milí moji farníci

 

Všetkým Vám želám požehnané Veľkonočné sviatky, radosť a pokoj

od Zmŕtvychvstalého Pána Ježiša Krista.

 

Ľuboš Hašan, správca farnosti